רהיטים בעולם השינה:

 בסיס מיטה גל

בסיס מעץ אורן עם מסגרת קימת אופציה להפרדה יהודית

בסיס מיטה גל

בסיס עץ

בסיס מעץ אורן עם גב קימת אופציה להפרדה יהודית.

בסיס עץ